Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy angir de grunnleggende prinsipperne som styrer hvordan vi handler, og den innstillingen vi har til vår virksomhet, for at den servicen vi yter til våre kunder skal oppfattes som den beste på markedet. Vi skal tilby kunden produkter som både er av den kvaliteten de fortjener, og vinner kundens fulle tillit. Kvalitet skaper konkurransekraft og lønnsomhet, og er dermed avgjørende for vårt langsiktige mål om fremgang.

For å gjennomføre policyen drives virksomheten vår i henhold til følgende retningslinjer:

  • Vi skal opprettholde en aktiv dialog med våres kunder, leverandører og jobbe sammen med våre partnere, slik at vi sammen kan leve opp til våre felles forventninger.
  • Vårt viktigste mål på kvalitet er kundenes tilfredshet med vår service.
  • Vi setter regelmessig tydelig angitte mål og måler resultatet. Rett kvalitet oppnås når vi oppfyller målene.
  • Vi vet at kvalitet er et personlig ansvar og en oppgave for oss alle. Stadig forbedring er et selvsagt mål hos E-skap.
  • Hver medarbeider er en viktig lenke i kjeden for å oppnå kvalitetsmålene. Vi skal levere rett kvalitet til rett tid til våre kunder. Dette forutsetter at hver og en kjenner til hvilke krav som stilles for arbeidsresultatet og aktivt arbeider for å nå disse målene. For å oppnå dette må alle medarbeidere få tilstrekkelig opplæring for å opprettholde rett kompetanse for de arbeidsoppgavene som han eller hun utfører.
  • Rett kvalitet gir oss fornøyde kunder. Fornøyde kunder er nøkkelen til vår fremgang. Ved å gjøre det rett fra begynnelsen i alle ledd, trenger vi ikke å ”rette” det i ettertid. Med rett kvalitet kan vi dermed utnytte ressursene våre bedre.

Stockholm, jan-2012

Ramak Seyedpour
VD

Dina varor

Din handlevogn er tom

Totalt:

Tom vognen Til kassen