Miljøpolicy

E-skap innser at det globale miljøet er et av de viktigste spørsmålene verden i dag, både for oss selv og for kommende generasjoner.

E-skap tar derfor hensyn til miljøet innenfor alle områder hos virksomheten.

  • Vi har forpliktet oss til å stadig forbedre vårt miljøarbeid. Dette gjøres ved å arbeide mot satte miljømål som settes ut ifra hva som er teknisk mulig, økonomisk rimelig og miljømessig motivert.
  • Vi arbeider aktivt for å markedsføre miljøvennlige produkter.
  • Vi prøver å påvirke underleverandører til å produsere og selge miljøvennlige produkter, og å erstatte de miljøfiendtlige med miljøvennlige alternativer.
  • Vi følger gjeldende miljølover, -regler og -avtaler, og vi forsøker selv å forbedre miljøet så langt det lar seg gjøre med miljørelaterte aktiviteter.
  • Gjennom vårt miljøredningssystem vises E-safes syn på miljøbevissthet, og miljøpolicyen angir retningslinjer for hvordan miljøpåvirkende aktiviteter skal håndteres i virksomheten, og på denne måten bidra til et sunnere miljø.
  • Vi lærer stadig mer i et aktivt og engasjert miljøarbeid.
  • Vi arbeider med stadige forbedringer slik at virksomhetens påvirkning på miljøet blir redusert. Vi fokuserer på effektiv energibruk for å redusere el-forbruket, redusere bruken av forbruksmateriell, kildesortere avfall og avhende miljøfarlig avfall.

Stockholm, jan-2012

Ramak Seyedpour
VD

Dina varor

Din handlevogn er tom

Totalt:

Tom vognen Til kassen