Dynamittskap

Dynamittskap oppfyller de nye kravene som stilles av MSB (Myndigheten for samhällsskydd og beredskap) og Räddningsverkets forskrifter MSBFS 2010:5 allmenne råd om lagring av eksplosive varer.

Skap for eksplosive varer av grad A skal ha en tilgangsbeskyttelse på som minst tilsvarer verdilagring i henhold til europastandard EN 1143-1, utgave 2, med minst grade III.

Erbjudande!

Dina varor

Din handlevogn er tom

Totalt:

Tom vognen Til kassen